Súťaž

Súťažná otázka na 8.6.2016:

Doplň názov známej rozprávky LOLEK a .......?

a/ BRANKO

b/ BORIS

c/ BOLEK

 

Podmienky súťaže ku Dňu Detí

 1. Súťaž organizuje internetový portál www.detskaobuv.sk (organizátor).
 2. Súťaž priebeha od 1.6.2016 od (11,00 hod.) do 8.6.2016 (23,59 hod.)
 3. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba (súťažiaci), ktorá odpovie na súťažnú otázku platnú pre daný deň a správnu odpoveď napíše do poznámky v objednávke, ktorú vytvorí na e-shope www.detskaobuv.sk v termíne súťaže.
 1. Výhra je vo forme zľavy:
 • pri nákupe nad 25,-€ zľava 10%
 • pri nákupe nad 35,-€ zľava 15%
 • pri nákupe nad 45,-€ zľava 20%
 1. Zľavy budú okamžite odpočítané z ceny objednávky, pri ktorej bude v poznámke napísaná správna odpoveď na aktuálnu súťažnú otázku.
 2. Súťažná otázka sa mení každý deň o 00,00 hod. počas trvania súťaže. Správna otázka je vždy len jedna.
 3. Odpovede, ktoré nesplnia požiadavky stanovené v týchto podmienkach nebudú zaradené do súťaže.
 4. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 5. Účasť v súťaži a ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
 6. Alternatívne plnenie v peniazoch sa nepripúšťa.
 7. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť podmienky súťaže, či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady.
 8. Porušenie hore uvedených podmienok môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže.